UngAalborgs dynamiske virksomhedsplan 2018-2020

Indsatserne bliver løbende opdateret gennem hele planperioden.

I UngAalborg har vi mod, tillid, dyrker nu’et, fokus på kvalitet, leger, er nytænkende, samarbejder, dyrker fællesskabet, er fleksibel, handler, er imødekommende, hjælper, og så laver vi heldigvis en gang i mellem også fejl.

Søg og sorter indsater

 • Vælg område

 • Vælg andet

Politikker
2018-2020

Alle indsatser er organiseret under 4 temaer/politikker, som udgør fundamentet for UngAalborgs aktiviteter i planperioden 2018-2010.

Keep The Planet Lokalt Globalt Identitet og Fællesskab Fremtidens Færdigheder

Søg og sorter indsatser

 • Områder

 • Tags

Søg og sorter indsater

UngAalborgs indsatser bliver løbende opdateret gennem hele planperioden.

 • Vælg område

 • Vælg andet

Grow

GROW er et intensivt læringsforløb for unge med dysleksi. Formålet er at styrke elevernes positive selvfortælling, at de møder andre unge med samme problematikker, at tale om tabuer og fordomme omkring det at være ordblind og at øge de unges bevidsthed om deres styrker.

Gennem arbejde med IT kompenserende hjælpemidler ønsker vi at styrke de unges handlekompetence som ordblinde og kvalificere dem til aktører i eget liv.

 • År og evt. dato for afvikling: ca. 5 gange årligt 2018-2020
 • Ansvarlig/tovholder: Wilma
 • Evaluering: Kvalitativ og kvantitativ. mundtlig og skriftlig evaluering efter hvert forløb

Ungekongres

Kort beskrivelse og formål: Ungekongressen består blandt andet af workshops, underholdning samt offentliggørelse af det nye ungebyråd. Kongressen er målrettet elevråd i udskolingen og ungdomsuddannelserne.

 • År og evt. dato for afvikling: 2018, 27. september
 • Ansvarlig/tovholder: Anne, Sarah
 • Evaluering:

Teaterfestival Nordkraft

UngAalborg og Aalborg Kulturskole samarbejder om en teaterfestival for unge dramaelever, for at synliggøre vigtigheden af at arbejde med scenekunst, samt at stadfæste samarbejdet mellem de to kulturinstitutioner.

 • År og evt. dato for afvikling: en gang årligt 2018-2020
 • Ansvarlig/tovholder: Wilma
 • Evaluering: Fælles evaluering med Kulturskolen og UngAalborg. Eleverne inddrages i evalueringen.

Organisatorisk brobygning

Skabe en større sammenhængskraft i Ungaalborg. Det er en løbende proces med indslag som gerne skal knytte Ungaalborg mere sammen gennem forståelses og involvering blandt medarbejderne i Ungaalborg.

 • År og evt. dato for afvikling: 2018-2022
 • Ansvarlig/tovholder:  Anders
 • Evaluering:

Historiefortælling Ung / Ældre

De unge kan lære af de ældre og de ældre kan lære af de unge. I dette projekt ønskes dette møde undersøgt. Målet er en forestilling på KUL i Nordkraft. De medvirkende tænkes at rekrutteres gennem UngAalborgs dramaelever og beboere på plejehjem.

Formålet er at knytte bånd mellem generationerne i Aalborg og dykke ned i historien og række ud i fremtiden.

 • År og evt. dato for afvikling: tidligst 2019
 • Ansvarlig/tovholder:Wilma
 • Evaluering:

Ungebyråd

Aalborg Ungebyråd er et samarbejde mellem UngAalborg og Aalborg Byråd, hvor 31 demokratisk valgte unge kan få indflydelse samt interagere og samarbejde med byrådet.

Ungebyrådet kan komme med forslag til ændringer i afgørende politiske beslutninger inden for områder med relevans for unge.

 • År og evt. dato for afvikling: kører i hele planperioden 2018-2020.
 • Ansvarlig/tovholder: Anne, Sarah
 • Evaluering:

Demokratidag

En alternativ oplevelsesdag for 7. Klasser med moralske og etiske udfordringer og forståelse for demokrati.

 • År og evt. dato for afvikling: 2018-2020
 • Ansvarlig/tovholder: Demokratiansvarlig i UngAalborg
 • Evaluering:

Demokratiworkshop /ung til ung

UngAalborgs demokratiworkshop øger kendskabet til de demokratiske muligheder, der findes i Aalborg Kommune og engagere de unge i demokratiet. Undervisningen sker igennem forskellige workshops og oplæg, som motiverer de unge til at tage et demokratisk valg i lokalsamfundet. De unge vil yderligere blive introduceret til de kompetencer og oplevelser der kommer ud af at deltage aktivt i medborgerskab.

 • År og evt. dato for afvikling: 2018-2020
 • Ansvarlig/tovholder: Demokratiansvarlig i UngAalborg
 • Evaluering:

VoxVærk

For unge i 7. – 10. klasse, som har brug for et løft i forhold til trivsel, selvtillid og selvværd og som vil en positiv forandring. Det kan være stille unge, ensomme unge eller unge udsat for mobning. Målet er at de unge opnår konkrete redskaber, der giver handlekompetencer i forhold til personlig udvikling som skal skabe nye netværk og en oplevelse af ikke at være alene.

De unge skal motiveres til at påbegynde en positiv udvikling i forhold til selvværd, selvtillid og trivsel.

 • År og evt. dato for afvikling: 2018-2019
 • Ansvarlig/tovholder: Anja
 • Evaluering:

Open Stage på KUL

Open stage er et modsvar til præstationskulturen. Her skal det være muligt at fejle. At lade sig inspirere af professionelle og øve sig i at stå foran andre. Det skal være et uforpligtende og imødekommende rum for al slags scenekunst.

Arrangementet foregår på KUL

 • År og evt. dato for afvikling: ca. hver anden måned 2018-2020. Første gang i april 2018
 • Ansvarlig/tovholder: Wilma
 • Evaluering: løbende evaluering og kvalificering ud fra dette

Boligsocialt projekt

Formålet med projektet er overordnet at give unge fra udsatte boligområder mulighed for at indgå i kreative processer. Formålet er at skabe opmærksomhed på, at alle unge har noget at byde ind i fællesskabet med.

Tanken er et musikalsk/performativt projekt med unge fra Aalborg øst området.

 • År og evt. dato for afvikling: tidligst 2019
 • Ansvarlig/tovholder: Wilma
 • Evaluering:

Sejeste 8. klasse

Sejeste 8. klasse er en idrætsdag for 8. klasser i Aalborg Kommune, hvor der dystes i mange forskellige kendte og ukendte idrætsaktiviteter. Eventet er bygget op omkring tre forskellige universer, VikingWorld, Battleworld og TeamWorld. I de to første universer møder klasserne hinanden i de forskellige aktivitet og konkurrere mod hinanden. I Teamworld er der fokus på at arbejde sammen som en klasse for at løse opgaven de bliver stillet.

Formålet med sejeste 8. klasse er at tilbyde de unge en anderledes aktiv dag, med fokus på samarbejde,  fællesskab og godt humør/humor i klassen. Desuden en mulighed for at møde andre unge fra kommunens 8. klasser i en anderledes kontekst

Sejeste 8. klasse bliver udført i samarbejde med lærerstuderende fra UCN. Som står for hele planlægningen og udførelse af dagen

 • År og evt. dato for afvikling: torsdag den 30. august . 2018
 • Ansvarlig/tovholder: Torben
 • Evaluering:

 

Uge Sex

Uge sex handler om krop og identitet. Om at være ung i en moderne verden. I denne uge skal der være plads til at tale om alle de tanker og følelser, som knytter sig til det at være ung. Læringen og refleksionen foregår gennem æstetiske læreprocesser og inddrager workshops med kunst, teater og kreativ skrivning.

 • År og evt. dato for afvikling: uge 6 2018-2020
 • Ansvarlig/tovholder: Wilma
 • Evaluering: intern kvalitativ – på sigt kvalitativ evaluering med de medvirkende skoler

Genbrug

Genbrug  er en indsats i samarbejde med håndværkerforeningen. Køres som fritidshold på alle skolerne og træf i netværket. Der produceres produkter på holdene,
som sælges på en fælles dag.

Formål: Glæden ved at genbruge, nedkæmpe “smid væk”-kulturen, forståelse for hvad det store forbrug gør ved planeten.

Konkrete tiltag:
Genbrugsmøbler i HUK

Afvikles i 2018, 2019, 2020

Ansvarlig: Anders Møller

Køn, krop og samfund

I uge 6 sætter vi fokus på køn, krop og samfundsproblemstillinger. Event hvor skoleklasser melder sig til forskellige workshops.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf

DIY-mentor projekt

Total ungestyret forestilling sat i gang gennem en mentorordning hen over en weekend. De unge bliver koblet sammen med professionelle inden for dramaturgi, manuskriptskrivning, scenografi mv. og vælger deres retning, hvorefter de opsætter deres egen forestilling. De unge kommer hele vejen rundt om opsætningen af en forestilling.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf

Ung-Undervisning i Visuel Programmering

Undervisning i “kodeløs”-programmering via programmet VVVV (3D mapping, interaktivitet). Tage fat i skoleklasser, start med et par workshops, tage det videre med dem af dem der er klar til et mere advanceret niveau. Afslut med en udstilling på KUL af hvad de har lært.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf

Kultural Urban Festival

Musik, kunst og gadesport med workshops der bygger op til eventet. Eventuelt med det internationale via Erasmus hvor der kommer en lærer fra et andet land til at lave workshops.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf

eSport

Event med eSport på tværs af klubber. Vi afholder klubturnering i CS:GO, klubberne køre de indledende runder ude i klubberne eller de unge gør det hjemmefra men logger ind som deres klub, og finalen afholdes blandt de bedste 8 klubber i kedelhallen på Nordkraft, i bedste eSport stemning.

Afvikling i planperioden
Ansvarlig: Rolf

Global Teens

Formålet med Global Teens på Stolpedalsskolen er at udvikle sproglige kompetencer, politisk indsigt, menneskelige egenskaber, det gode liv, der findes i mange afstøbninger.

Afvikles i 2018, 2019, 2020

Ansvarlig: Anders Møller

 

DM i spiludvikling

Årligt event der skal motivere unge til at udvikle/programmere, hvor de bedste spil fra spiludviklere i Danmark vises frem i Aalborg til GameScope spilfestivalen. Eventet har til formål at få flere til at opdage interessen for digital spiludvikling samt at kunne finde nye talenter, både unge som gamle.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf

Ud i blokkerne og gaderne

For mange events kan virke for voksenstyret og lidt kikset. Hvis man møder de unge på det plan hvor de er (f.eks i gaden mm.) så kan man fange flere. Det kan hjælpe at gøre det nemt og simpelt.
I forhold til performance synes de unge at det er fedt hvis der kommer nogen som de ser op til og f.eks. spiller musik. Det gør at de vil prøve at gøre en ekstra indsats.

Street Station kan male “i gaden” med børnene – uden nødvendigvis at skulle opsætte et event inden – men altså “ud af det blå”  planlagt af unge fra streetstation  sætte plader op på f.eks. gammeltorv og begynde at male. Alle der stopper op kan være med.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf

Internationalt drama | Flashfestival

Vi vil lave noget international film eller kunstudstilling. Det kunne være hvor man producere film/kunst på tværs af lande. Samme kunne også være for drama. “Flashfestival”. Det kunne også kombineres med multi events. Der skal også være plads til at lave mindre ting hvor de unge kan opfinde deres egne ting. Kunne evt. kobles i et samarbejde med Kulturskolen i forbindelse med Erasmus-projekt. Bruge siloen ved Musikkens Hus til vertical-dance, art performance og teater på grunden.

Bæredygtighedsfestival

UngAalborg bør deltage mere i festivalen, hvor man i husene kunne arbejde tættere med miljø holdet mod bæredygtighed. Aalborg ungebyråd byder ind i from af udvalgsgruppen for bæredygtighed. Klubberne kunne også kunne give et indspark til bæredygtighedsfestivalen  (uge 37) så de er klar på at kunne deltage med noget dertil.

Afvikles under planperioden
Ansvarlig: Rolf Bekker

 

Dialogambassadører

Internationale studerende i Aalborg kunne tages i brug til at komme ud og lave workshop eller foredrag. Hvor de vil kunne inspirere eller fortælle. De kunne f.eks. fortælle hvordan det er i et andet EU land eller udenfor EU. (Note: Sara har allerede noget kørende via EU ung til ung)

Afvikles under planperioden
Ansvarlig: Rolf Bekker

Ungaalborgs synlighed under Ungdomsringens Musikfestival

Unge fra Street Station kunne producere baggrund til scenen eller live-painte til festivallen. Iscenesættelse af drama-unge til at guide unge rundt på en anderledes måde. Station10 har medie stand under festivalen, og laver oplysning omkring mulighederne i ungaalborg.

Afvikles under planperioden
Ansvarlig
: Rolf

Yes.. jeg har lavet en fejl!

Fællesskab og identitet – noget hvor unge kan lære at det er i orden at fejle. Mere en generelt tilgang til, hvordan vi arbejder. Vi skal synliggøre det. Markedsføring ved fx. mulepose, plakater, t-shirts mv. Vi kunne en hashtag-kampagne #jegharlavetenfejl

Man kunne også lave teater, dans, kunst i forbindelse med kampagnen.

Måske en generel tanke i hele systemet. Alle lærer af fejlene i alle afdelinger. Måske kunne vi få det ind som en del af UngAalborgs virksomhedsplan.

Tøjbazar

Tøjbazer er genbrugstøj unge sælger/bytter i kedelhallen i Nordkraft ca 8 gange om året på kul. 4 gange vil modelholdet på station10 lave modeshow med det tøj som de forskellige stande har.

Multi Event forestillinger

Ungdomshusene vil lave en Multi Event forestilling som, ligger sig op af hver af de 4 politiker. En større forestilling med teater, GameLab, station10, Street Station der arbejder på tværs med lyd, lys, kunst, scene optræden, mm…

Udgangspunkt for multi forestillingen, starter med mindre events som små fragmenter der ender op i en samlet historie/event. Hver af de forskellige events ligger sig i tråd med politikkerne. De mindre events bliver løbende skrevet ind i indsatsen efterhånden som de bliver udviklet i samarbejde med de unge.

Afvikles i hele planperioden
Ansvarlig: Rolf Bekker

Lokalhistorie fortalt gennem aktivitet

Den lokale historie fortælles gennem aktivitet. Evt. drama, mad, sport. Formål: Identitet, historie, fællesskab.

Konkrete tiltag:

Mad (Nørholm)
Renovering af HUK (i fællesskab med de unge)
LAN på tværs af skolerne
Fælles fodboldturnering i marts (Lars)
Div. overnatninger
Juletur til Aarhus
Tur til Tivoli Friheden

Afvikles i 2018, 2019, 2020

Ansvarlig: Anders Møller

Idrætarrangementer

Vi holder fælles idrætarrangementer på tværs af klubberne med spisning og hygge bagefter. Det er enten i maj/juni eller i august.

Afvikles i hele planperioden
Ansvarlig: Nicolai Ludeking

Træde ind i de voksnes rækker

Hold i klubben, der støtter op om konfirmationen, talen og det at “træde ind i de voksnes rækker”.

Afvikles i hele planperioden
Ansvarlig: Nicolai Ludeking

Digital dannelse | Ung til Ung

Vi har fortsat fokus på digital dannelse, hvor elever underviser mindre årgange (ung til ung) i digital dannelse.

Afvikles i hele planperioden
Ansvarlig: Nicolai Ludeking

Fra have til mave

Arbejde med begrebet fra have til mave og bruge natur/skole-haven i Ferslev.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Nicolai Ludeking

Demokratisk dannelse

Vi har fokus på den demokratiske dannelse. I efteråret 2017 havde vi spot på kommunalvalget 2017, hvor eleverne på tværs i netværket udarbejder forskellige oplæg til afholdes på de 3 skoler. Vi vil forsætte med at have fokus på demokrati og dannelse i planperioden.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Nicolai Ludeking

 

Økologiske madaftener

Bæredygtig udnyttelse af natur med fokus på økologiske madaftener i klubberne

Afvikles i hele planperioden
Ansvarlig: Nicolai Ludeking

App, spiludvikling og musik

Eksamensforberedende hold. Dele af programmering f.eks ved at have fokus på App og spiludvikling. Her tænkes også programmering inden for musik.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Nicolai Ludeking

På job om natten

Vi vil i netværket udbyde et tema, som vi kalder “på job om natten”. Vi vil sammen med de unge
besøge en række arbejdspladser, som fungerer om natten.
Afvikles inden udgangen af 2019.
Ansvarlig Pernille

LEGO-projekt

Vi vil i netværket have mindst et hold i LEGO-projekt.
Afvikles inden udgangen af 2018.
Ansvarlig Poul

Fokus på kommunalvalget

Vi vil på tværs i netværket hvert år have fokus på demokratisk dannelse. I 2017 satte vi fokus
på kommunalvalget.
Afvikles hvert år.
Ansvarlig Dianna/Jens/Pernille

Fokus på digital dannelse

Vi sætter fokus på digital dannelse og laver en temadag på tværs i netværket med dette tema.
Afvikles inden udgangen af 2018.
Ansvarlig Pernille, Martin & Casper

EU by på dagsordenen

Vi vil hvert år forsøge, at sætte en EU by på dagsordenen – dette betyder undervisning om et
rejsemål, som til sidst besøges.
Afvikles hvert år.
Ansvarlig Tom & Poul

Fokus på Blå Mandag

Vi vil have fokus på “Blå mandag” i netværket, hvilket betyder, at vi vil samarbejde med eleverne
om at tilbyde at lave deres “Blå mandag” til en særlig dag.
Afvikles hvert år i planperioden i relevante områder.
Ansvarlig Jens & Casper & Dianna

Fokus på økologi

Hvad er økologi: I mindst 2 klubber sættes der i en periode fokus på økologi, dette kan fx være med frugt, madlavning, økologiens dag etc.

Afvikles inden udgangen 2019
Ansvarlig Casper & Poul (Klub)

VISION

2018-2020

Med visionen JA, siger vi JA til fællesskabet, de unge og især til hinanden.

Vores adfærd, politikområder og indsatser udspringer af denne vision.

Det er sådan, at vi som personale arbejder med hinanden og de unge i de næste 3 år.

JA, vi…

 • er modige
 • har tillid
 • dyrker nu’et
 • laver fejl
 • fokuserer på kvalitet

 • leger, eksperimenterer og tænker nyt
 • tror på, at samarbejde løfter opgaven
 • er fleksible
 • handler og får tingene til at ske
 • er imødekommende og hjælper med glæde