På job om natten

Vi vil i netværket udbyde et tema, som vi kalder “på job om natten”. Vi vil sammen med de unge besøge en række arbejdspladser, som fungerer om natten. Afvikles inden udgangen af 2019. Ansvarlig Pernille

LEGO-projekt

Vi vil i netværket have mindst et hold i LEGO-projekt. Afvikles inden udgangen af 2018. Ansvarlig Poul

Fokus på kommunalvalget

Vi vil på tværs i netværket hvert år have fokus på demokratisk dannelse. I 2017 satte vi fokus på kommunalvalget. Afvikles hvert år. Ansvarlig Dianna/Jens/Pernille

Fokus på digital dannelse

Vi sætter fokus på digital dannelse og laver en temadag på tværs i netværket med dette tema. Afvikles inden udgangen af 2018. Ansvarlig Pernille, Martin & Casper

EU by på dagsordenen

Vi vil hvert år forsøge, at sætte en EU by på dagsordenen – dette betyder undervisning om et rejsemål, som til sidst besøges. Afvikles hvert år. Ansvarlig Tom & Poul

Fokus på Blå Mandag

Vi vil have fokus på “Blå mandag” i netværket, hvilket betyder, at vi vil samarbejde med eleverne om at tilbyde at lave deres “Blå mandag” til en særlig dag. Afvikles hvert år i planperioden i relevante områder. Ansvarlig Jens & Casper & Dianna

Fokus på økologi

Hvad er økologi: I mindst 2 klubber sættes der i en periode fokus på økologi, dette kan fx være med frugt, madlavning, økologiens dag etc. Afvikles inden udgangen 2019 Ansvarlig Casper & Poul (Klub)