UngAalborgs demokratiworkshop øger kendskabet til de demokratiske muligheder, der findes i Aalborg Kommune og engagere de unge i demokratiet. Undervisningen sker igennem forskellige workshops og oplæg, som motiverer de unge til at tage et demokratisk valg i lokalsamfundet. De unge vil yderligere blive introduceret til de kompetencer og oplevelser der kommer ud af at deltage aktivt i medborgerskab.

  • År og evt. dato for afvikling: 2018-2020
  • Ansvarlig/tovholder: Demokratiansvarlig i UngAalborg
  • Evaluering: