Total ungestyret forestilling sat i gang gennem en mentorordning hen over en weekend. De unge bliver koblet sammen med professionelle inden for dramaturgi, manuskriptskrivning, scenografi mv. og vælger deres retning, hvorefter de opsætter deres egen forestilling. De unge kommer hele vejen rundt om opsætningen af en forestilling.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf