Vi sætter fokus på digital dannelse og laver en temadag på tværs i netværket med dette tema.
Afvikles inden udgangen af 2018.
Ansvarlig Pernille, Martin & Casper