Vi vil på tværs i netværket hvert år have fokus på demokratisk dannelse. I 2017 satte vi fokus
på kommunalvalget.
Afvikles hvert år.
Ansvarlig Dianna/Jens/Pernille