Vi vil i mindst en af netværkets klubber arbejde med et tema som hedder “Hvad sker der
med kommunens affald?”.

Afvikles inden juni 2019.
Ansvarlig Jeanette og Stefan