Musik, kunst og gadesport med workshops der bygger op til eventet. Eventuelt med det internationale via Erasmus hvor der kommer en lærer fra et andet land til at lave workshops.

Afvikles i planperioden
Ansvarlig: Rolf