Den lokale historie fortælles gennem aktivitet. Evt. drama, mad, sport. Formål: Identitet, historie, fællesskab.

Konkrete tiltag:

Mad (Nørholm)
Renovering af HUK (i fællesskab med de unge)
LAN på tværs af skolerne
Fælles fodboldturnering i marts (Lars)
Div. overnatninger
Juletur til Aarhus
Tur til Tivoli Friheden

Afvikles i 2018, 2019, 2020

Ansvarlig: Anders Møller