Skabe en større sammenhængskraft i Ungaalborg. Det er en løbende proces med indslag som gerne skal knytte Ungaalborg mere sammen gennem forståelses og involvering blandt medarbejderne i Ungaalborg.

  • År og evt. dato for afvikling: 2018-2022
  • Ansvarlig/tovholder:  Anders
  • Evaluering: