Vi vil i netværket udbyde et tema, som vi kalder “på job om natten”. Vi vil sammen med de unge
besøge en række arbejdspladser, som fungerer om natten.
Afvikles inden udgangen af 2019.
Ansvarlig Pernille