Sejeste 8. klasse er en idrætsdag for 8. klasser i Aalborg Kommune, hvor der dystes i mange forskellige kendte og ukendte idrætsaktiviteter. Eventet er bygget op omkring tre forskellige universer, VikingWorld, Battleworld og TeamWorld. I de to første universer møder klasserne hinanden i de forskellige aktivitet og konkurrere mod hinanden. I Teamworld er der fokus på at arbejde sammen som en klasse for at løse opgaven de bliver stillet.

Formålet med sejeste 8. klasse er at tilbyde de unge en anderledes aktiv dag, med fokus på samarbejde,  fællesskab og godt humør/humor i klassen. Desuden en mulighed for at møde andre unge fra kommunens 8. klasser i en anderledes kontekst

Sejeste 8. klasse bliver udført i samarbejde med lærerstuderende fra UCN. Som står for hele planlægningen og udførelse af dagen

  • År og evt. dato for afvikling: torsdag den 30. august . 2018
  • Ansvarlig/tovholder: Torben
  • Evaluering: