Grow

GROW er et intensivt læringsforløb for unge med dysleksi. Formålet er at styrke elevernes positive selvfortælling, at de møder andre unge med samme problematikker, at tale om tabuer og fordomme omkring det at være ordblind og at øge de unges bevidsthed om deres styrker. Gennem arbejde med IT kompenserende hjælpemidler ønsker vi at styrke de unges handlekompetence som ordblinde og kvalificere dem til aktører i eget liv. År og evt. dato for afvikling: ca. 5 gange årligt 2018-2020 Ansvarlig/tovholder: Wilma Evaluering: Kvalitativ og kvantitativ. mundtlig og skriftlig evaluering efter hvert forløb

Ungekongres

Kort beskrivelse og formål: Ungekongressen består blandt andet af workshops, underholdning samt offentliggørelse af det nye ungebyråd. Kongressen er målrettet elevråd i udskolingen og ungdomsuddannelserne. År og evt. dato for afvikling: 2018, 27. september Ansvarlig/tovholder: Anne, Sarah Evaluering:

Teaterfestival Nordkraft

UngAalborg og Aalborg Kulturskole samarbejder om en teaterfestival for unge dramaelever, for at synliggøre vigtigheden af at arbejde med scenekunst, samt at stadfæste samarbejdet mellem de to kulturinstitutioner. År og evt. dato for afvikling: en gang årligt 2018-2020 Ansvarlig/tovholder: Wilma Evaluering: Fælles evaluering med Kulturskolen og UngAalborg. Eleverne inddrages i evalueringen.

Organisatorisk brobygning

Skabe en større sammenhængskraft i Ungaalborg. Det er en løbende proces med indslag som gerne skal knytte Ungaalborg mere sammen gennem forståelses og involvering blandt medarbejderne i Ungaalborg. År og evt. dato for afvikling: 2018-2022 Ansvarlig/tovholder:  Anders Evaluering:

Historiefortælling Ung / Ældre

De unge kan lære af de ældre og de ældre kan lære af de unge. I dette projekt ønskes dette møde undersøgt. Målet er en forestilling på KUL i Nordkraft. De medvirkende tænkes at rekrutteres gennem UngAalborgs dramaelever og beboere på plejehjem. Formålet er at knytte bånd mellem generationerne i Aalborg og dykke ned i historien og række ud i fremtiden. År og evt. dato for afvikling: tidligst 2019 Ansvarlig/tovholder:Wilma Evaluering:

Ungebyråd

Aalborg Ungebyråd er et samarbejde mellem UngAalborg og Aalborg Byråd, hvor 31 demokratisk valgte unge kan få indflydelse samt interagere og samarbejde med byrådet. Ungebyrådet kan komme med forslag til ændringer i afgørende politiske beslutninger inden for områder med relevans for unge. År og evt. dato for afvikling: kører i hele planperioden 2018-2020. Ansvarlig/tovholder: Anne, Sarah Evaluering:

Demokratidag

En alternativ oplevelsesdag for 7. Klasser med moralske og etiske udfordringer og forståelse for demokrati. År og evt. dato for afvikling: 2018-2020 Ansvarlig/tovholder: Demokratiansvarlig i UngAalborg Evaluering:

Demokratiworkshop /ung til ung

UngAalborgs demokratiworkshop øger kendskabet til de demokratiske muligheder, der findes i Aalborg Kommune og engagere de unge i demokratiet. Undervisningen sker igennem forskellige workshops og oplæg, som motiverer de unge til at tage et demokratisk valg i lokalsamfundet. De unge vil yderligere blive introduceret til de kompetencer og oplevelser der kommer ud af at deltage aktivt i medborgerskab. År og evt. dato for afvikling: 2018-2020 Ansvarlig/tovholder: Demokratiansvarlig i UngAalborg Evaluering:

VoxVærk

For unge i 7. – 10. klasse, som har brug for et løft i forhold til trivsel, selvtillid og selvværd og som vil en positiv forandring. Det kan være stille unge, ensomme unge eller unge udsat for mobning. Målet er at de unge opnår konkrete redskaber, der giver handlekompetencer i forhold til personlig udvikling som skal skabe nye netværk og en oplevelse af ikke at være alene. De unge skal motiveres til at påbegynde en positiv udvikling i forhold til selvværd, selvtillid og trivsel. År og evt. dato for afvikling: 2018-2019 Ansvarlig/tovholder: Anja Evaluering:

Open Stage på KUL

Open stage er et modsvar til præstationskulturen. Her skal det være muligt at fejle. At lade sig inspirere af professionelle og øve sig i at stå foran andre. Det skal være et uforpligtende og imødekommende rum for al slags scenekunst. Arrangementet foregår på KUL År og evt. dato for afvikling: ca. hver anden måned 2018-2020. Første gang i april 2018 Ansvarlig/tovholder: Wilma Evaluering: løbende evaluering og kvalificering ud fra dette

Boligsocialt projekt

Formålet med projektet er overordnet at give unge fra udsatte boligområder mulighed for at indgå i kreative processer. Formålet er at skabe opmærksomhed på, at alle unge har noget at byde ind i fællesskabet med. Tanken er et musikalsk/performativt projekt med unge fra Aalborg øst området. År og evt. dato for afvikling: tidligst 2019 Ansvarlig/tovholder: Wilma Evaluering:

Sejeste 8. klasse

Sejeste 8. klasse er en idrætsdag for 8. klasser i Aalborg Kommune, hvor der dystes i mange forskellige kendte og ukendte idrætsaktiviteter. Eventet er bygget op omkring tre forskellige universer, VikingWorld, Battleworld og TeamWorld. I de to første universer møder klasserne hinanden i de forskellige aktivitet og konkurrere mod hinanden. I Teamworld er der fokus på at arbejde sammen som en klasse for at løse opgaven de bliver stillet. Formålet med sejeste 8. klasse er at tilbyde de unge en anderledes aktiv dag, med fokus på samarbejde,  fællesskab og godt humør/humor i klassen. Desuden en mulighed for at møde andre unge fra kommunens 8. klasser i en anderledes kontekst Sejeste 8. klasse bliver udført i samarbejde med lærerstuderende fra UCN. Som står for hele planlægningen og udførelse af dagen År og evt. dato for afvikling: torsdag den 30. august . 2018 Ansvarlig/tovholder: Torben Evaluering:...

Uge Sex

Uge sex handler om krop og identitet. Om at være ung i en moderne verden. I denne uge skal der være plads til at tale om alle de tanker og følelser, som knytter sig til det at være ung. Læringen og refleksionen foregår gennem æstetiske læreprocesser og inddrager workshops med kunst, teater og kreativ skrivning. År og evt. dato for afvikling: uge 6 2018-2020 Ansvarlig/tovholder: Wilma Evaluering: intern kvalitativ – på sigt kvalitativ evaluering med de medvirkende skoler

Køn, krop og samfund

I uge 6 sætter vi fokus på køn, krop og samfundsproblemstillinger. Event hvor skoleklasser melder sig til forskellige workshops. Afvikles i planperioden Ansvarlig: Rolf

Kultural Urban Festival

Musik, kunst og gadesport med workshops der bygger op til eventet. Eventuelt med det internationale via Erasmus hvor der kommer en lærer fra et andet land til at lave workshops. Afvikles i planperioden Ansvarlig: Rolf

eSport

Event med eSport på tværs af klubber. Vi afholder klubturnering i CS:GO, klubberne køre de indledende runder ude i klubberne eller de unge gør det hjemmefra men logger ind som deres klub, og finalen afholdes blandt de bedste 8 klubber i kedelhallen på Nordkraft, i bedste eSport stemning. Afvikling i planperioden Ansvarlig: Rolf

Ud i blokkerne og gaderne

For mange events kan virke for voksenstyret og lidt kikset. Hvis man møder de unge på det plan hvor de er (f.eks i gaden mm.) så kan man fange flere. Det kan hjælpe at gøre det nemt og simpelt. I forhold til performance synes de unge at det er fedt hvis der kommer nogen som de ser op til og f.eks. spiller musik. Det gør at de vil prøve at gøre en ekstra indsats. Street Station kan male “i gaden” med børnene – uden nødvendigvis at skulle opsætte et event inden – men altså “ud af det blå”  planlagt af unge fra streetstation  sætte plader op på f.eks. gammeltorv og begynde at male. Alle der stopper op kan være med. Afvikles i planperioden Ansvarlig: Rolf

Internationalt drama | Flashfestival

Vi vil lave noget international film eller kunstudstilling. Det kunne være hvor man producere film/kunst på tværs af lande. Samme kunne også være for drama. “Flashfestival”. Det kunne også kombineres med multi events. Der skal også være plads til at lave mindre ting hvor de unge kan opfinde deres egne ting. Kunne evt. kobles i et samarbejde med Kulturskolen i forbindelse med Erasmus-projekt. Bruge siloen ved Musikkens Hus til vertical-dance, art performance og teater på grunden.

Yes.. jeg har lavet en fejl!

Fællesskab og identitet – noget hvor unge kan lære at det er i orden at fejle. Mere en generelt tilgang til, hvordan vi arbejder. Vi skal synliggøre det. Markedsføring ved fx. mulepose, plakater, t-shirts mv. Vi kunne en hashtag-kampagne #jegharlavetenfejl Man kunne også lave teater, dans, kunst i forbindelse med kampagnen. Måske en generel tanke i hele systemet. Alle lærer af fejlene i alle afdelinger. Måske kunne vi få det ind som en del af UngAalborgs virksomhedsplan.

Multi Event forestillinger

Ungdomshusene vil lave en Multi Event forestilling som, ligger sig op af hver af de 4 politiker. En større forestilling med teater, GameLab, station10, Street Station der arbejder på tværs med lyd, lys, kunst, scene optræden, mm… Udgangspunkt for multi forestillingen, starter med mindre events som små fragmenter der ender op i en samlet historie/event. Hver af de forskellige events ligger sig i tråd med politikkerne. De mindre events bliver løbende skrevet ind i indsatsen efterhånden som de bliver udviklet i samarbejde med de unge. Afvikles i hele planperioden Ansvarlig: Rolf Bekker

Lokalhistorie fortalt gennem aktivitet

Den lokale historie fortælles gennem aktivitet. Evt. drama, mad, sport. Formål: Identitet, historie, fællesskab. Konkrete tiltag: Mad (Nørholm) Renovering af HUK (i fællesskab med de unge) LAN på tværs af skolerne Fælles fodboldturnering i marts (Lars) Div. overnatninger Juletur til Aarhus Tur til Tivoli Friheden Afvikles i 2018, 2019, 2020 Ansvarlig: Anders Møller

Idrætarrangementer

Vi holder fælles idrætarrangementer på tværs af klubberne med spisning og hygge bagefter. Det er enten i maj/juni eller i august. Afvikles i hele planperioden Ansvarlig: Nicolai Ludeking

Træde ind i de voksnes rækker

Hold i klubben, der støtter op om konfirmationen, talen og det at “træde ind i de voksnes rækker”. Afvikles i hele planperioden Ansvarlig: Nicolai Ludeking

Digital dannelse | Ung til Ung

Vi har fortsat fokus på digital dannelse, hvor elever underviser mindre årgange (ung til ung) i digital dannelse. Afvikles i hele planperioden Ansvarlig: Nicolai Ludeking

På job om natten

Vi vil i netværket udbyde et tema, som vi kalder “på job om natten”. Vi vil sammen med de unge besøge en række arbejdspladser, som fungerer om natten. Afvikles inden udgangen af 2019. Ansvarlig Pernille

Fokus på digital dannelse

Vi sætter fokus på digital dannelse og laver en temadag på tværs i netværket med dette tema. Afvikles inden udgangen af 2018. Ansvarlig Pernille, Martin & Casper