UngAalborg og Aalborg Kulturskole samarbejder om en teaterfestival for unge dramaelever, for at synliggøre vigtigheden af at arbejde med scenekunst, samt at stadfæste samarbejdet mellem de to kulturinstitutioner.

  • År og evt. dato for afvikling: en gang årligt 2018-2020
  • Ansvarlig/tovholder: Wilma
  • Evaluering: Fælles evaluering med Kulturskolen og UngAalborg. Eleverne inddrages i evalueringen.