Uge sex handler om krop og identitet. Om at være ung i en moderne verden. I denne uge skal der være plads til at tale om alle de tanker og følelser, som knytter sig til det at være ung. Læringen og refleksionen foregår gennem æstetiske læreprocesser og inddrager workshops med kunst, teater og kreativ skrivning.

  • År og evt. dato for afvikling: uge 6 2018-2020
  • Ansvarlig/tovholder: Wilma
  • Evaluering: intern kvalitativ – på sigt kvalitativ evaluering med de medvirkende skoler