Aalborg Ungebyråd er et samarbejde mellem UngAalborg og Aalborg Byråd, hvor 31 demokratisk valgte unge kan få indflydelse samt interagere og samarbejde med byrådet.

Ungebyrådet kan komme med forslag til ændringer i afgørende politiske beslutninger inden for områder med relevans for unge.

  • År og evt. dato for afvikling: kører i hele planperioden 2018-2020.
  • Ansvarlig/tovholder: Anne, Sarah
  • Evaluering: