Kort beskrivelse og formål: Ungekongressen består blandt andet af workshops, underholdning samt offentliggørelse af det nye ungebyråd. Kongressen er målrettet elevråd i udskolingen og ungdomsuddannelserne.

  • År og evt. dato for afvikling: 2018, 27. september
  • Ansvarlig/tovholder: Anne, Sarah
  • Evaluering: